ÁSZF és távollévők között kötött szerződés 2014. június 13-án hatályba lépő változásai

Kössünk szabályos internetes szerződést
2014. június 13-án hatályba lép a Kormány 45/2014. (II.26.) Kormányrendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések szabályairól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az üzleten kívül a fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII.29.) Kormányrendelet, és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet.

Itt az ideje, hogy mindenki átnézze, hogy webboltjának Általános Szerződési Feltételei megfelelnek-e az új jogszabályi követelményeknek!

(Először is érdemes megnézni, hogy ennek a rendeletnek a hatálya kiterjed-e webboltodra.)

A rendelet kétféle értékesítést külön kiemel:
1. ha távollévők között köttetik meg a szerződés, tehát te és vevőd sosem találkoztok, vagy
2. ha üzlethelyiségen kívül köttetik meg a szerződés, tehát pl. mint szervizes elmész a vásárlódhoz megjavítani a vízcsapot.
Mindkét esetben nagyon hasonló szabályok a mérvadóak, én próbálom összemosni a kettőt és a lényeges elemeket kiemelni. A teljes kormányrendeletet erre a mondatra kattintva láthatod. (Ennek melléklete Elállási/Felmondási mintatájékoztató, Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató.)

A főbb pontok, aminek meg kell felelnie az ÁSZF-ednek:

1. Ha rendelést követően telefonos kapcsolattartást biztosítasz, akkor a hívás nem lehet emelt díjas.

2. A fogyasztóra nem hárítható az általa viselt költségen felül többletköltség az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben.

3. Nem követelhetsz a fogyasztótól ellenszolgáltatást olyan termék értesítéskor vagy szolgáltatás nyújtáskor, amikor arra nézve nem jött létre szerződés, még akkor sem, ha a fogyasztó csak nem nyilatkozott arról.

4. Még a vásárlás előtt köteles vagy tájékoztatni a vevődet:

 • a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;
 • a vállalkozás nevéről, székhelyednek postai címéről, telefonszámodról és e-mail címedről (ha olyan van); ha más cég nevében jársz el, akkor annak adatairól és arról a postacímről, ahová a vásárló a panaszait intézheti;
 • a termék vagy szolgáltatás adóval megnövelt, azaz bruttó értékét vagy köteles megjelentetni, vagy ha nem lehet egyértelműen meghatározni az ellenértéket, akkor annak számítási módját és az összes felmerülő költséget (különösen szállítás, csomagolási és postaköltséget) fel kell tüntetni; kereskedelmi célú honlap esetén a fuvarozási korlátokat és elfogadott fizetési módokat is.
 • határozatlan időre kötött szerződés vagy előfizetés esetén tájékoztatnod kell, hogy az ellenszolgáltatás a számlázási időszak valamennyi költségét tartalmazza;
 • a teljesítés feltételeiről, fizetési módokról és annak menetéről, postaköltségről és fuvarozásról, teljesítési határidőről, valamint a panaszkezelési módodról;
 • a kellék- és termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről;
 • határozott időre szóló szerződés esetén annak időtartamát, vagy határozatlan időre szóló szerződés esetén annak megszüntetési feltételeit; vagy ha a határozott időre szóló átalakul határozatlan idejűvé, akkor annak ugyanúgy közölni kell a megszüntetési feltételeit;
 • digitális adattartalom működéséről és alkalmazott műszaki védelmi intézkedésekről;
 • digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel kapcsolatos kompatibilitásáról;
 • a fogyasztót megillető elállási és felmondás jogról (határidő, feltételek, nyilatkozat-minta);
 • ezzel kapcsolatban, ha a fogyasztó terméket küld vissza, akkor annak a vásárló viseli-e a költségét, vagy te oldod meg a visszaszállítást; vagy ha a felmondási joggal él a vevőd, akkor milyen esetekben (határidő, feltételek) köteles megtéríteni a vállalkozásod ésszerű költségeit;
 • arról, hogy van-e magatartási kódexed, illetve ha van, akkor arról hogyan lehet másolatot kapni;
 • a békéltető testülethez való fordulás lehetőseiről, elérhetőségeiről (név, székhely postai címe).

A 4. pontot nem kell alkalmazni azon esetekben, amikor az élet szokásos szükségleteinek fedezésére irányuló, azonnali teljesítésű vásárlás áll fenn.

Nagyon fontos! Ha nem teszel eleget a költségekkel való tájékoztatási kötelezettségeknek, akkor a vásárló nem köteles azt megtéríteni!

5. Formai követelmények:

 • A fenti tájékoztatási kötelezettséget papíron, vagy tartós adathordozón kell közölnöd (olvashatóan, világos és közérthető nyelven). A weboldaladon pedig az ÁSZF-et letölthető formátumban tedd közzé (pl. .pdf kiterjesztésben).
 • Vásárlást követően át kell adnod a vevőnek ennek aláírt példányát, vagy más tartós adathordozón visszaigazolnod. (Pl. a vásárolt termék csomagjába tenni, vagy e-mailen elküldeni.) El kell küldeni annak a nyilatkozatnak a példányát is, amelyen a vásárló nyilatkozott az elállási jogának elvesztéséről abban az esetben, ha az ő kifejezett kérésére történt meg már előzetesen a teljesítés.
 • Abban az esetben, ha a teljesítésed azonnal megtörténik (pl. karbantartás, vagy javítás) a vásárló kifejezett kérésére, akkor a papíron vagy tartós adathordozón (ha a vevő beleegyezik) közölheted a teljes ellenszolgáltatás költségét és tájékoztatási kötelezettséged. Ha a vevő kifejezetten kéri, hogy ne küldd el neki és ne add át ezeket tartós adathordozón, vagy papíron, mert már szóban tájékoztattad, akkor nem vagy köteles megtenni írásban. És akkor sem szükséges az írásbeli előzetes tájékoztatás az azonnali teljesítés esetén, ha a szerződéskötés visszaigazolása tartalmazza az összes információt. Ezek a "könnyítések" viszont csak abban az esetben lehetségesek, ha a fogyasztó által fizetendő összeg nem haladja meg 200 eurónak az MNB tájékoztatás megadásának napján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerinti forintösszeget.
 • Weboldalon történő vásárlás esetére igen fontos rendelkezés, hogy amikor a fogyasztónak fizetési kötelezettsége keletkezni fog valamely gomb vagy hasonló funkció aktiválásával, akkor még azelőtt kifejezetten fel kell hívni a vásárlód figyelmét, hogy ha nyilatkozik, ezzel elfogadja az ÁSZF feltételeit és a fizetési kötelezettséget! Ezt jeleznie is kell a vásárlónak: pl. a vásárolok gomb előtt az erre felhívó mondatod előtt kipipálva.

Elállási és felmondási jog:

 • A fogyasztót 14 napos elállási és felmondási jog illeti meg az új kormányrendelet szerint, aminek lehetőségével indoklás nélkül élhet. A 14 nap számítása:
  - a termék átvételétől (akár futár általi átvételtől),
  - ha több részletbeli szállítás van, akkor az utolsó kiszállításkori termék átvételtől,
  - rendszeres kiszállítás esetén (pl. újság előfizetés) az első teljesítéskori átvételtől történik.
 • Amennyiben elmulasztottad a 14 napos elállási és felmondási jogról tájékoztatni előzetesen a vásárlódat, akkor az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. De ha idő közben megadod a tájékoztatást, akkor attól az időponttól számítva 14 nap múlva lejár az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő.
 • Hogyan érvényesítheti ezt a jogot a vásárló? Weboldaladon egy űrlapot készíthetsz erre, aminek beérkezésekor visszajelzést küldesz a fogyasztónak. De ha nem lesz ilyen a weboldaladon, akkor a kormányrendelet mellékleteként található nyilatkozat mintát is odaadhatod a vevőnek, vagy azzal megegyező tartalmú egyértelmű nyilatkozatot is elfogadhatsz.
 • Kötelességeid elállás vagy felmondási jog gyakorlás esetén:
  - az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül vissza kell térítened a teljes ellenértéket, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Termék adás-vétel esetén természetesen mindaddig visszatartod az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy igazolja hitelt érdemlően, hogy visszaküldte. Ha azt vállaltad, hogy te fogod visszafuvarozni a terméket, akkor viszont nem tarthatod vissza az összeget. A vevőnek viszont kötelessége az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a cikket.
  - Visszafizetni csak ugyanúgy lehet, ahogy kaptad: abban a devizában, ugyanúgy átutalással, készpénzben, stb. Kivétel, hogy ha a vevő beleegyezik a módosításba.
  - Ha a vevő vásárláskor nem a legolcsóbb fuvarozási módot választotta, akkor az e miatti többletdíjat nem vagy köteles visszatéríteni. Elállás vagy felmondási jog gyakorlásakor, ha a vevő küldi vissza a terméket, akkor annak fuvar-, postaköltsége viszont a vevőt terheli. (De ha szeretnéd, akkor ezt is átvállalhatod.) Abban az esetben, ha olyan jellegű a termék, amelyet te szállítottál ki a vásárlónak és az postai úton nem küldhető vissza, akkor a visszafuvarozás költségét is neked kell viselni.
  - Amikor a vásárló kifejezett kérésére előteljesítés történt és úgy él az elállási és felmondási jogával, akkor a fogyasztó által fizetendő összeget a teljesítés fokával arányban kell a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kiszámítani. (Pl. elkezdesz elkészíteni neki egy szekrénysort, de pár nap után úgy dönt nem kéri. Ekkor már az anyagot leszabattad, stb. és ennek költségét neki kell kifizetnie.)
 • A fogyasztó nem gyakorolhatja többféle termék és szolgáltatás esetében az elállási és felmondási jogát. Pl. egészségügyi, higiéniai termékeknél; egyedi igényeket kielégítő, testre szabott termékeknél; romlandó termékeknél; lezárt csomagolású hang-, ill. képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ahol a vásárlást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

Élesné G. Szilvia

SEO szakértő

Google

Miért minket válassz?

 • Szupergyors, 1 perc alatt elvégezhető SEO teszt.
 • Részletes elemzés 80+ szempont alapján.
 • Költséghatékony, lényegretörő SEO eszköz.
 • Megbízható, sokat tesztelt megoldásokat tartalmaz.
 • Folyamatosan követett SEO elvek alapján módosítjuk tesztjeinket.

Kosár

A kosár tartalma 0 kupon.
Összesen 0 Ft
Bezár
A kupon sikeresen a kosárba került

Mit kapsz eredményül?

Seeky megmutatja az indexszámokat