Felhasználási feltételek


A vásárlás feltétele

A SEO-Siker Internet Áruházban történő vásárlás alapfeltétele, hogy a vásárló minden tekintetben elfogadja a jelen üzleti szabályzatban foglalt feltételeket. E feltételek elfogadását jelenti a rendelések feladása a "Fizetés", vagy "Megrendelés" gombra kattintva. A vásárló ezzel egyidejűleg elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

A rendelés elküldése nem minősül írásban megkötött szerződésnek, hanem rendelésnek. Ez a megrendelés akkor válik érvényes szerződéssé, ha visszaigazoltuk megrendelését.

Webáruházunk nyelve magyar, információk csak magyar nyelven érhetők el, megrendelések csak magyar nyelven adhatók le.

Vásárlási módok

 • Elektronikus termék on-line vásárlása. A megvásárolt terméket, kupont a rendszer a vásárlást végző felhasználó számára teszi hozzáférhetővé. A felhasználó köteles titokban tartani a felhasználói hozzáférése adatait. Az esetleges rosszindulatú adathozzáférések miatti, vagy közzétett hozzáférési adatok miatti károkért felelősséget nem vállalunk. Ha a felhasználói fiók hozzáférési adataival kapcsolatban kétségei támadnak, úgy keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy változtassa meg jelszavát.

 • Elektronikus termék utalással történő vásárlása. Az Infoartnet Kft. a vásárló által a rendelés során megjelölt felhasználói fiókhoz rendeli az elektronikus terméket, vagy annak használatát lehetővé tevő kódot. A hozzárendelés a bankszámlára történő jóváírást követően kerül sor.

Garancia és szavatosság

Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet]

Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az átvett termékekkel kapcsolatban hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető, illetve ha az adott termék bizonyíthatóan gyári hibás. Az eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni.

A megvásárolt szolgáltatások időbeni felhasználására vonatkozó probléma esetén kérésre a szolgáltatási időtartam megismétlését tesszük lehetővé.

A szolgáltatás részét képező egyes elemek működési zavarára, illetve az abból elmaradó üzleti haszonra nem vállalunk felelősséget, a szolgáltatásban saját előállítású, vagy harmadik féltől származó adatok pontosságáért az internet működési elvét figyelembe véve nem tudunk garanciát biztosítani.

Személyes adatok kezelése

 • Az eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény és GDPR rendelet hatályos szabályozásának megfelelően történik.

 • Az eladó a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében, illetve a látogató által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel.

 • Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.

NAIH-84581/2015. (Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. Online program vásárlásához szükséges regisztráció és annak használatához bejelentkezés a weboldalon.)

NAIH-84582/2015. (Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.)

A felelősség korlátozása

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a SeoSiker Internet Áruházhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a Seo Siker Internet Áruházban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A SEOSiker Internet Áruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, az Infoartnet Kft. nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.

A SEOsiker.hu honlapon üzemeltetett tesztek száma külön figyelmeztetés nélkül megváltozhat. A tesztek működőképességére garancia nem vállalható, mivel az azokhoz felhasznált adatok külső forrásból származnak, melyekre a seosiker.hu honlapnak ráhatása nincs.

Ennek megfelelően az Infoartnet Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért, illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy termék ára esetleg téves, ebben az esetben az áru elküldése előtt az egyeztetés érdekében telefonon (vagy e-mail-ben) egyeztetünk Önnel.

Elállási feltételek:

A visszaigazolás előtt díjmentesen elállhat vételi szándékától az alábbi módokon:

 • Telefonon (96/415-799)

 • E-mail-ben (support##kukac##infoartnet.hu, support##kukac##seosiker.hu)

 • Személyesen irodánkban (9025 Győr, Somos u. 1. első emelet)

Az Infoartnet Kft. az elmaradt teljesítés miatt keletkezett anyagi és erkölcsi kárért felelősséget nem vállal. Ezért a megrendelő kártérítési igénnyel nem élhet. Amennyiben ez lehetséges, ilyen esetekben a megrendelés előtti állapot visszaállítására törekszik (átutalt díjak visszafizetése).
Az elállás általános szabálya: a vásárló elállási vagy felmondási jogát 14 napon belül gyakorolhatja.
A vásárló tudomásul veszi, hogy a kód aktiválásával egyidejűleg elállási joga is megszűnik. Az aktiválással személyre szabott szolgáltatást vesz igénybe, így ezzel elállási joga sem keletkezik.
Az Infoartnet Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a házhoz szállítást indoklás nélkül visszautasítsa.

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni e szerződéstől, amennyiben a megvásárolt kupont nem aktiválta még, vagy termék vásárlás esetén a következők szerint:
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre: Infoartnet Kft. 9025 Győr, Somos u. 1. (első emelet)support##kukac##seosiker.hu vagy support##kukac##infoartnet.hu. Ebből a célból használhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés alkalmával az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terhelheti. Kupon/előfizetés vásárlás esetén a elállási/felmondási nyilatkozatának beérkezésekor a rendszerben ellenőrzésre kerül, hogy a kódot nem aktiválta-e. Amennyiben a kód még nincs aktiválva, akkor érvényesíthető az elállási/felmondási jog és a kód törlésre kerül a felhasználói fiókból.

Minden egyéb kérdésben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az Infoartnet Kft. a felhasználási feltételeket bármikor megváltoztathatja. Erről a már regisztrált felhasználóknak email értesítést küld.

Fizetési módok

Webáruházunkban OTP on-line és PayPal fizetésre van lehetőség.

Seoseeker előfizetés esetén továbbá lehetőség van átutalással való fizetésre is, amikor is a vásárló átutalással való szándékát űrlapon közli az Infoartnet Kft-vel. A bankszámlára befizetéskor a jóváírás esetén válik érvényessé a megrendelés és alakul át megkötött szerződéssé.

Személyes vásárlásra az Infoartnet Kft. irodájában van lehetőség, vagy a weboldalon előre meghirdetett alkalmakkor a megjelölt helyszínen.

Kiszállítási díjak és egyéb díjak

 • A SEO Siker Internet Áruházban a kuponok elektronikus formában, a vásárló fiókjában kerülnek jóváírásra, ezek postai kiszállítására nincs mód.
 • Személyes készpénzes fizetés esetén egyedi kóddal ellátott kártya formában kapja meg a vásárló a kódot. A kupont tartalmazó kártyának külön díja nincs. Átadásának feltétele a kiválasztott előfizetési csomag árának kifizetése.
 • Az előfizetési díj teljes összege az előfizetés típusában meghatározott időtartam egészének költségét tartalmazza.

Magatartási kódex

Az Infoartnet Kft. nem rendelkezik magatartási kódexszel.

Egyéb rendelkezések

Egyebekben a felek közötti kötelezettségek és jogok tekintetében a Ptk. és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai az irányadók. Felmerülő jogsérelem esetén a vásárló a Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testülethez fordulhat.

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetősége:
Telefon: +36-96/520-217
E-mail: bekeltetotestulet##kukac##gymskik.hu

A Budapesti Békéltető Testület elérése:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1/488-2131
E-mail: bekelteto.testulet##kukac##bkik.hu

On-line vitarendezési fórum nemzetközi kereskedelmi viták esetén: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

A „Felhasználási feltételek” mellékletét képezi minden rendelés visszaigazolásnak, amelyet e-mail értesítéskor kézhez kap minden vásárló.Miért minket válassz?

 • Szupergyors, 1 perc alatt elvégezhető SEO teszt.
 • Részletes elemzés 80+ szempont alapján.
 • Költséghatékony, lényegretörő SEO eszköz.
 • Megbízható, sokat tesztelt megoldásokat tartalmaz.
 • Folyamatosan követett SEO elvek alapján módosítjuk tesztjeinket.

Kosár

A kosár tartalma 0 kupon.
Összesen 0 Ft
Bezár
A kupon sikeresen a kosárba került

Mit kapsz eredményül?

Seeky megmutatja az indexszámokat